Kinderen en buurtbewoners oogsten lokale groente
Wie is Stichting Proefhof?
Contact

Wie is Stichting Proefhof?
Stichting Proefhof is op juni 2010 opgericht. De stichting beoogt geen winst en alle producten die we ontwikkelen, zijn openbaar beschikbaar ten dienste van het algemeen nut. De stichting heeft een financiële startsubsidie gehad van het ministerie van ELI, deelgemeente Noord. Op dit moment wordt de stichting ondersteund door het bedrijfsleven (via sponsor kookworkshops), fondsen en deelnemende scholen.

De voorzitter
De voorzitter van Sichting Proefhof, Hans Kervezee is een ondernemer met een sociaal hart en achtergrond in de groene en zorgsector. Zo heeft hij verschillende projecten lopen in Rotterdam en Boskoop waar jongeren met een beperking een leerwerk traject doorlopen ten behoeve van duurzame milieu educatie. Hij is verantwoordelijk voor de financiering en de zakelijke leiding van de stichting.

De coördinatie
De algemene coordinator, Pinar Coskun is onderwijssocioloog en heeft daarnaast cursussen gevolgd bij de Groene Passage als natuurvoedingskok. Zij heeft in het verleden verschillende onderwijsconcepten ontwikkeld bij diverse organisaties waarbij diversiteit en zelf gestuurd leren van leerlingen een grote rol speelde. Zij heeft het lespakket en de kookworkshops ontwikkeld en is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen over het “Oogst Met Mij Mee!” project of over “Stichting Proefhof”.